BARNGYMPA I LANDVETTER & MÖLNLYCKE
 
 
TRÄNING FÖR BARN I LANDVETTER & MÖLNLYCKE med Sari Rosenström
TRÄNING GER GLADA OCH FRISKA BARN

Varför är det viktigt att röra på sig?

Fysisk aktivitet
Utveckling och forskning visar att barn som är aktiva fysiskt har en god självuppfattning än barn som är fysiskt inaktiva. Aktiva barn som får röra på sig mycket får möjlighet att utforska, känna på och uppleva sin omgivning.

Därför är det viktigt med mångsidiga fysiska aktiviteter för barn från 3–6 årsåldern. Detta utvecklar många olika sinnen samtidigt som språk och begrepp utvecklas.

För att barn skall kunna koncentrera sig på stilla sittandes aktiviteter behövs fysisk aktivitet i det dagliga tillvaron. Barn behöver regelbundet stunder för att springa, klättra och hoppa. Barnen behöver en positiv bild av fysisk aktivitet i tidig ålder eftersom det gynnar dem när de blir äldre.

Vem: Gympan är för pojkar och flickor mellan 3 – 10 år.

Rörelsebehovet för alla barn är stort och det är viktigt att fånga deras intresse och behov i tidig ålder för att de skall få en god och personlig motorisk utveckling.

Favoriten är redskapsbanan där utövar barnen grovmotoriska färdigheter allt från att hänga, klättra, balansera, åla, krypa och inte minst Fantisera och ha Roligt.

Vartefter som barnen växer och utvecklas ökar vi svårighetsgraden samtidigt som barnens individuella utveckling och färdigheter står i centrum.

Jag ser fram emot att träffa Era barn och ha Roligt med dem.

Vad tränar vi?

Första tillfället är till för att barnen skall lära känna Salen, Kamraterna, Redskapen och Mig. Vi börjar med att samlas i en Ring, Hälsar och ropar upp alla Barnen. På det sättet blir barnen sedda, de lär känna varandra, det skapar trygghet och en trevlig tillvaro tillsammans under gympatimmen.

Därför är det viktigt att alla kommer i tid och inte rusar in lite sent in i gruppen. Barnet kan lätt känna sig utanför och har svårt att komma igång om man kommer för sent.

Uppvärmningen sker till musik med Bollar, Rockringar, Ärtpåsar, Fallskärm, Instrument mm som vi utövar för att få grundläggande motoriska övningar och koordinationsövningar för hela Kroppen, men vi tränar även rumsuppfattning. Under uppvärmning stimuleras hjärnan, hjärta och lungor. Leder smörjs upp, då minskar skaderisken.

Redskapsbana är favoriten hos Alla barn….där tränar vi stationsvis genom att Klättra,Hänga, Hoppa, Balansera, Rulla mm. Det är detta som barnen verkligen ser fram emot, de tar verkligen i, de känner glädjen i att "detta Kan Jag" eller "detta Vill Jag". Barnen utmanar muskler och fantasin genom att vilja röra på sig och det ger barnen kroppskännedom.

Repetition, upprepningar utmanar muskelminnet och barnet lär sig steg för steg att känna sin kropp och behärska den. För varje lyckad utmaning i träningen ger det barnen glädje till att fortsätta repetera och att sedan gå vidare till nästa övning som stimulerar barnet till vidare utveckling.

Sedan är det dags för lekar i ring allt från Fingerlekar till hela Kroppslekar och även Djungellekar med mycket spring där Hjärta och Lungor tränas i intervaller. Slutligen har Vi lugnare stund tillsammans ibland med gåtor eller annan lek. Sedan säger vi Hejdå till alla barnen där barnen Själva är varandras Redskap.